top of page
Happy family with dream house_edited.jpg

Kesklinna Perenõustamiskeskus on Kesklinna Lastepolikliinikus peredele psühholoogilist nõustamist ja teraapiat pakkunud juba üle 20 aasta. Meie eesmärgiks on ennetada ja leevendada laste ja noorte psühholoogilisi probleeme
ning toetada perede head toimetulekut. 
Tehtud töö on olnud edukas – seda näitavad rohked külastused ja inimesed, kes kord abi saanuna uute murede korral meid uuesti üles otsivad või teistele soovitavad.

Avaleht: Welcome
Family Portrait 4

Tulla võib nii üksi, kui koos pereliikmetega

Kellele?

 • Lastele, noortele, lapsevanematele ja teistele pereliikmetele

 • Lastega tegelevatele spetsialistidele


Millal tulla?

 • Pere- ja paarisuhteprobleemid

 • Käitumisraskused

 • Suhtlemisraskused 

 • Kooliprobleemid, õpiraskused

 • Psühhosomaatilised probleemid

 • Depressioon

 • Madal enesehinnang, hirmud, ärevus

 • Vägivald, väärkohtlemine

 • Sõltuvusprobleemid

 • Traumaatilised kogemused, surm, kaotus, lein 

 • Erinevad ealised probleemid ja arengukriisid

Avaleht: Who We Are
bottom of page