top of page

HAILII ÕLLEK

Pereterapeut
+372 502 6878

hailii.ollek@gmail.com 

Olen üle 25 aasta töötanud laste ja peredega ning tean, et lapsevanemaks olemine pakub ääretut rõõmu kuid võib tuua kaasa ka suurt muret ja teadmatust. Loodan, et minu elu- ja töökogemus aitavad paremini mõista ja toetada teid ja teie lapsi ning koos leida parimad lahendused.

 

Töötanud

1996 - ...    Kesklinna Perenõustamiskeskus (end.Laste ja noorte nõustamiskeskus), pereterapeut, juhatuse liige

2004 - 2014  SA Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistus, psühholoog, pereterapeut

2005-2010 Eesti Seksuaaltervise Liit, internetinõustamine www.amor.ee

1998-2001 Tallinna Laste Tugikeskus, psühholoog-nõustaja

1995-1996 Eesti Elukvaliteedi Keskus, psühholoog-nõustaja

1995 Suvelaager “ESTONIA” katastroofis vanema või õe/venna kaotanud lastele ja noortele, psühholoog.

1994-1995 Reisiparvlaev “Estonia” õnnetuses kannatanutega kriisinõustamine

1986-1992 TK “Ekspress” Perekonnanõuandla, meister, pedagoog-vastuvõtja

1983-1986 Tallinna I Keskkool, keemiaõpetaja, klassijuhataja

1977-1978 Tartu Riiklik Ülikooli Anorgaanilise keemia kateeder, laborant

 

Õppinud

1997-2001 Eesti Pereteraapia Ühing. Süsteemne perekonnapsühhoteraapia, perekonnapsühhoterapeut

1992 - 1995 Tallinna Pedagoogikaülikool, koolipsühholoog-nõustaja (MA)

1978-1983 Tartu Riiklik Ülikool, keemik, pedagoog (MA)

1966-1977 Elva Keskkool

 

Kuulumine erialaliitudesse

2003 Eesti Pereteraapia Ühingu liige, 2018-2021 juhatuse liige

1998 Tallinna Laste Tugikeskuse asutajaliige

1998 Eesti Lastekaitse Liidu projekti “Laps ja vägivald” projektinõukoguliige

1997 Eesti Lastepsühholoogide Ühingu liige

1996-2010 Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige

 

Lisaks

2020 “ Psühhopatoloogia ja psühhofarmakoloogia pereterapeutidele”, Eesti Pereteraapia Ühing.
2020 Imago Suhteteraapia Baastreening III moodul, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, koolitaja
Rebecca Sears
2019 “Lühiülevaade komplekstrauma ja dissotsiatsiooni hindamisse ja teraapiasse. Erinevad
probleemid teraapiatöös raskelt traumeeritud dissotsiatiivse kliendiga.” Traumateraapia- ja
koolituskeskus.
2019 “Visible and Invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy” EFTA-SIPPR, 10th
Conference of the European Family Therapy Association, Naples
2019 Imago Suhteteraapia Baastreening II moodul, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, koolitaja
Rebecca Sears
2019 „The family is a resource for the individual. Isolation within the family. Relationship cures.“
Eesti Pereteraapia Ühing, Conference EFTA-NFTO Estonia
2019 Imago Suhteteraapia Baastreening I moodul, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, koolitaja
Rebecca Sears
2018 Emotionally Focused Family Therapy: Healing Relationships and Promoting Resilience.
EPTÜ,James Furrow PhD
2018 Engaging Emotion and Transforming Families Advanced Training in Emotionally Focused Family
Therapy . EPTÜ, James Furrow PhD
2018 Kuidas toetada vanemlust pärast lahutust ning kärgperes? Saija Falck ja Anssi Tietäväinen
2018 Intiimsus ja seksuaalsus: kirgliku ühenduse jõud – koolitajad: Rebecca Sears ja Ben Cohen (Ph D)
2018 “ Noorukiea söömishäired”, 4 Kliinik
Kuidas hoida leitud armastust – koolitajad: Rebecca Sears ja Ben Cohen (Ph D)
2018 „Laste ja noorte komplekstrauma ja dissotsiatsiooni mõistmine. Teraapiamudel tööks
dissotsiatsiooniga.“ Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ, koolitaja Joyanna Silberg
2017 "Tunnetekeskne pereteraapia: Suhete tervendamine ja paindlikkuse soodustamine", EPTÜ ,PhD
Jim Furrow.
2017 "Katkenud sidemed ja reetmine: Truudusetuse tagajärgedega töötamine tunnetekeskses
paariteraapias", EPTÜ, PhD Jim Furrow.
2017 “ Psühholoogi töö erineva kultuuritaustaga laste ja peredega”, Lastepsühholoogide Ühing
2017 "Teekond läbi genogrammi. Taasühinemine oma perekonnaga“, PhD Monica McGoldrick.
2017 „Laste ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia: kogemused ja suunad“. EKKA kevadkonverents.
2016 “Süsteemne lähenemine sõltuvusprobleemidega peredel. Tegevuskava ja sekkumised: mis
töötaks? , Eesti Pereteraapia Ühing, koolitaja Monica Whyte “The Genogram Journey, Reconnecting
with ones own family”,Eesti Pereteraapia Ühing, koolitaja Monica McGoldrick.
2016 “ Põngerjaõpetus- oskuste õpetamine lastele vaid mõne sammuga” Ben Furman
2015 “ No kids in the middle” Erik van der Elst
2013 SA Tallinna Lastehaigla sügiskonverents “Farmakoteraapia pediaatrias”
2013 Eesti Psühholoogide Liidu Kliinilise psühholoogia erialaseksioon “Uued suunad depressiooni
hindamisel ja ravis”
2013 Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut “Laste agresiivsuse kujunemine ja selle tagajärjed”
2012 Eesti Pereteraapia Ühing. Perekonstellatsioonide töötuba. Psühhoterapeut Tiiu Bolzmann
(Argentiina)
2011 Eesti Pereteraapia Ühing “Emotionally Focused Therapy for Couples” PhD Hanna Pinomaa
(Soome)
2011 Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts “Kuidas mõista lapsi?”
2010 Koolituskeskus Vilko MÜ “Väärtused ja väärtuskasvatus” PhD Tõnu Ots.
2009 Tervise Arengu Instituut “ Autoagressiooni ravi”
2009 Perekonstellatsioonide kursus. MNGF Marta Thorsheim.
2009 Eesti Psühhiaatrite Selts “Söömishäired”
2008 Traumateraapia- ja Koolituskeskus OÜ “Komplekstrauma ja dissotsiatsioon: töö traumeeritud
laste, noorte ja nende peredega”. Ph.D Sandra Wieland (Kanada)
2007-2008 Isis Israel Psyhodrama and Intermodal Expressive Arts Therapy Center. “Psychodrama and
Family Therapy”. Yaacov Naor, M.A.,C.A.G.S., T.E.P.
2005-2008 Eesti Seksuaaltervise Liit . Internetinõustajate koolitus.
2006 Laste ja Noorte Kriisiprogramm “ Eneseabistrateegiad kriisi ja trauma korral” PhD Atle Dyregrov
(Norra)
2006 Eesti Psühhiaatrite Seltsi Söömishäirete Sektsioon “ Söömishäired” Dr. Ann Wallbom-Fagaeus
(Rootsi)
2006 Eesti Psühhiaatria Selts “Psühhofarmakoloogiline ravi laste- ja noorukite psühhiaatrias” Dr.
Kerstin Malmberg (Rootsi)
2005 Eesti Protsessitöö Ühing. Protsessitöö seminar “Elu võlu ja olemise hind”
2005 Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut “Laste ja noorte suitsidaalsus ja
depressioon.”
2005 Laste ja Noorte Kriisiprogramm “Trauma ja dissotsiatsioon” Anne Suokas-Cunliffe (Soome)
2004 Rahvusvahelise Jungi Liivateraapia Assotsiatsiooni Eesti filiaal. Jungi Liivateraapia kursus
2004 Eesti Koolipsühholoogide Ühing . Kunstiteraapia. Hingamisteraapia.
2002 Eesti Koolipsühholoogide Ühing “Laste käitumise tõlgendamine” Jon Steimel (USA)
2002 Eesti Koolipsühholoogide Ühing “Soorollide mõju paarisuhtele” Inguna Upzare (Läti)
2001 Avatud Hariduse Liit Tartu Keskuse Erakool . Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus.
2000 Taani Sotsiaalministeerium “Seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamine”
2000 Koolipsühholoogide suvekursus “Võrgustikutöö koolis”
2000 Tallinna Laste Tugikeskus “Holding teraapia. Väikese türanni sündroom” Satu Aurela (Soome)
1999 Tallinna Laste Tugikeskus “ Väärkoheldud laste ja noorte psühhoteraapia. Töö dissotsieerunud
lastega” Ph.D. R. Psyh. Sandra Wieland, Lalita Salins (Kanada).
1998 Eesti Koolipsühholoogide Ühing “ Teraapilisi töövorme”
1998 Tallinna Lastetugikeskuse seminar “Lapse traumajärgne teraapia” Ph D Atle Dyregrov (Norra)
1998 Eesti Tervisekasvatuse Keskus “Kodus on psüühikahäirega haige”
1997 Eesti Koolipsühholoogide Ühing “Lastepsühhiaatria”
1996-1997 Eesti Elukvaliteedi Keskus “Kriisiabi koolitus”
1996 “Lepanina Summer Camp 1995 and in 2 follow-up certificate”, Rädda Barnen

Hailii Õllek: Meet the Team
bottom of page